Touchable Security.

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนวัตกรรมด้านความปลอดภัย (Security Innovation) แห่งเดียวในไทย ที่ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และความปลอดภัยสาธารณะ

Trusted by

เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กร เราวิจัยและพัฒนาโดยทีมงานคนไทยทั้งหมด นี่คือทางเลือกสำหรับผู้ที่แสวงหาเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีมาตรฐานสูงเทียบเท่าสากล


Partners

ยกระดับความสำเร็จ และเสริมความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมด้วยพันธมิตรหลากหลายด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

What We Provide

ให้บริการครอบคลุมแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และสังคม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ และให้บริการการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

Software as a Services (SaaS)

พัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Consulting as a Services (CaaS)

บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Cybersecurity และ Physical Security

Managed Security Services (MSS)

บริการดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ Converged Security Operation Center (CSOC) ที่ล้ำสมัย

Innovate, Inspire, Ignite: Join the Future of Careers at Security Pitch

ค้นพบโอกาสที่ไม่เหมือนใคร เรียนรู้และพัฒนาฝีมือกับทีมที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่จะยกระดับความปลอดภัยให้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

Have a project in mind?

เราตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้น เราจึงพร้อมให้ข้อมูลและคำตอบที่เป็นประโยชน์แก่ท่านในทุกคำถามเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการใช้งาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านต้องการทราบ

© [2024] · Security Pitch · 

th