HomePressUncategorizedSecurity Pitch จัดกิจกรรม SP Demo Day นำเสนอโปรดักต์และโซลูชันด้านความปลอดภัยในทุกมิติ แก่พันธมิตรและลูกค้า

Security Pitch จัดกิจกรรม SP Demo Day นำเสนอโปรดักต์และโซลูชันด้านความปลอดภัยในทุกมิติ แก่พันธมิตรและลูกค้า

Security Pitch จัดกิจกรรม SP Demo Day นำเสนอโปรดักต์และโซลูชันด้านความปลอดภัยในทุกมิติ แก่พันธมิตรและลูกค้า

งานนี้ คุณปกรณ์ ทองจีน ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Security Pitch ได้กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งบริษัท อันมาจากความตั้งใจที่อยากจะสร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อคนไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ “การสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม”

สำหรับกิจกรรม SP Demo Day ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นครั้งแรกของการเปิดบ้านนำเสนอบริการปัจจุบันที่ครอบคลุมทั้ง Consulting as a Service, Software as a Service และ Managed Security Service และโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์ม OneFence และ OneForce ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันด้าน Privacy Management, Cybersecurity, Physical Security และ Public Safety กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าชม เพื่อพัฒนาโปรดักต์ให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายสำคัญ คือ “การสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัย
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม”

SP Demo Day เป็นมากกว่างานเปิดตัวบริการและโซลูชันใหม่ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งนวัตกรรมความปลอดภัย

SP มุ่งเน้นการพัฒนาโปรดักต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีให้ทีมงาน SP ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าร่วม เพื่อนำไปพัฒนาโปรดักต์ให้ดียิ่งขึ้น

เราเข้าใจดีว่าความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย โปรดักต์ที่ดีที่สุดจึงควรเป็นโปรดักต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง กิจกรรม SP Demo Day จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ทีมงาน SP ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าร่วม

เป้าหมายหลักของกิจกรรมครั้งนี้:

  • รับฟังความคิดเห็น: ทีมงาน SP ต้องการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า เข้าใจถึงปัญหา ความต้องการ และความท้าทายที่ลูกค้าเผชิญ
  • นำเสนอโซลูชัน: ทีมงาน SP พร้อมนำเสนอโซลูชัน โปรดักต์ และบริการต่างๆ ของ SP ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
  • แลกเปลี่ยนความรู้: กิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  • ร่วมพัฒนา: ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ SP นำไปใช้เพื่อพัฒนาโปรดักต์ บริการ และโซลูชันให้ดียิ่งขึ้น

SP หวังว่ากิจกรรม SP Demo Day จะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 061-462-6414, 02-103-6462

Line : @securitypitch

Email : marketing@securitypitch.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Have a project in mind?

We recognize the importance of effective communication and building good relationships with customers. Therefore, we are ready to provide useful information and answers to all your questions about our company and products. Whether it is basic information about the company, product information, usage information, or other information you need to know.

Touchable Security

© [2024] · Security Pitch · 

en_US