HomePressUncategorizedSecurity Pitch เข้าร่วมประชุมหารือกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชัน Pattaya Safety

Security Pitch เข้าร่วมประชุมหารือกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชัน Pattaya Safety

Security Pitch เข้าร่วมประชุมหารือกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชัน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 Security Pitch เข้าร่วมประชุมหารือกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชัน Pattaya Safety ณ ห้องประชุมรักษ์วินัย สภ.เมืองพัทยา
เป้าหมายการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Pattaya Safety ร่วมกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, สภ.เมืองพัทยา, เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, ตม.ชลบุรี, ตร.ท่องเที่ยวพัทยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ยังพูดคุยถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Pattaya Safety ภายใต้สโลแกน “ปลอดภัย อุ่นใจ ในเมืองพัทยา”

ทั้งนี้ บริษัท Security Pitch จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชันคาดหวังว่า นวัตกรรมดังกล่าวนี้ไม่เพียงจะช่วยให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย และอุ่นใจเมื่ออยู่ในเมืองพัทยา หากยังหวังว่าจะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สะดวกและเป็นระบบมากขึ้น อันจะนำมาสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน เพื่อรองรับการสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยในอนาคต

Security Pitch มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างสังคม
ที่ปลอดภัย น่าอยู่ สำหรับทุกคน

#เมืองพัทยาปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุ่นใจ

#PattayaSafety

#เที่ยวพัทยาปลอดภัย

#พัทยาใครก็เที่ยวได้

#SecurityPitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Have a project in mind?

We recognize the importance of effective communication and building good relationships with customers. Therefore, we are ready to provide useful information and answers to all your questions about our company and products. Whether it is basic information about the company, product information, usage information, or other information you need to know.

Touchable Security

© [2024] · Security Pitch · 

en_US