HomePressUncategorizedSecurity Pitch มอบทุนการศึกษา พร้อมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร OneFence ให้โรงเรียนและโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง

Security Pitch มอบทุนการศึกษา พร้อมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร OneFence ให้โรงเรียนและโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง

Security Pitch ถือฤกษ์ดี วันสำคัญของวงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา พร้อมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร OneFence ให้โรงเรียนและโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง

(14 มี.ค. 2567) Security Pitch ถือฤกษ์ดี วันสำคัญของวงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา พร้อมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร OneFence ให้โรงเรียนและโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง

คุณปกรณ์ ทองจีน – ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Security Pitch จำกัด สตาร์ทอัปไทยที่วิจัย พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร (Converged Security) ทั้งด้าน Data Privacy, Cybersecurity, Physical Security, Public Safety และ National Security แบบครบวงจรหนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมทีมงาน เดินทางไปจังหวัดระนอง เพื่อมอบทุนการศึกษา พร้อมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร OneFence ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลระนอง, โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงพยาบาลระนอง มูลค่าทั้งสิ้น 4,398,300 บาท

ทั้งนี้ คุณปกรณ์ ทองจีน ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนทั้งสอง ได้กล่าวถึงที่มาของ “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระนอง” ว่า จากมติ ครม. ที่มีการประกาศยกเลิกครูเวรในสถานศึกษา ประกอบกับปัญหาของการขาดระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน อาจทำให้ขาดความทั่วถึงในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การมีระบบจึงสามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้ โดยไม่เพียงจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน ทำให้ครูมีเวลาโฟกัสกับการสอน หากยังมีเป้าหมายอยากให้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่นำร่องการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาจังหวัด

ขณะที่การนำระบบไปใช้ในโรงพยาบาล ก็เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาลเป็นสำคัญ เนื่องด้วยตัวเมืองจังหวัดระนองมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว คือ รพ.ระนอง ซึ่งต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก

สำหรับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร OneFence ที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับ 2 โรงเรียนและ 1 โรงพยาบาลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิด พร้อมฟังก์ชันตรวจจับและวิเคราะห์ภาพ (Security Camera Management) และระบบเชื่อมและจัดการระบบ ทั้งการตรวจจับการบุกรุก และระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน SOS (Emergency Response)

ทั้งนี้ วันที่ 14 มีนาคม คือวันสำคัญวันหนึ่งในวงการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยย้อนกลับไปวันที่ 14 มีนาคม ปี 1879 ถือเป็นวันเกิดของอัจฉริยบุคคล และผู้ทรงอิทธิพล ผู้คิดสมการบันลือโลก จนนำไปสร้างระเบิดปรมาณู เขาคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน ‘อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์’  ผู้คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ และ สมการที่โด่งดังที่สุดในโลก E = mc2

นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ ‘สตีเฟน ฮอว์คิง’ นักฟิสิกข์ และนักจักรวาลวิทยา ผู้ค้นพบความลับของจักรวาล เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะเอกฐานเชิงความโน้มถ่วงในกรอบของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ร่วมกับ ‘โรเจอร์ เพนโรส’ และการทำนายเชิงทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรปล่อยรังสี ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง ได้ล่วงลับ

ในวันนี้เองยังเป็นวันสำคัญของคนในวงการคณิตศาสตร์ โดยถือว่าวันที่ 14 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคณิตศาสตร์ หรือวันพาย (Pi Day) ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงสัญลักษณ์สำคัญทางคณิตศาสตร์ π (พาย) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่หาได้จากความยาวของเส้นรอบวงกลม (Perimeter) หารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้น (Diameter) โดยมีค่าเท่ากับ 3.14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Have a project in mind?

We recognize the importance of effective communication and building good relationships with customers. Therefore, we are ready to provide useful information and answers to all your questions about our company and products. Whether it is basic information about the company, product information, usage information, or other information you need to know.

Touchable Security

© [2024] · Security Pitch · 

en_US