top of page
  • รูปภาพนักเขียนSarunya Chaiduangsri

ผู้หญิง กับ แนวโน้มการเติบโตในสายงาน Cybersecurity


#SecurityUpdate | ผู้หญิง กับ แนวโน้มการเติบโตในสายงาน Cybersecurity


เพราะการจะขับเคลื่อนวงการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใคร หรือเพศใด ปัจจุบันเราจึงเริ่มเห็นบุคลากรที่สนใจในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ทุกเพศทุกวัย และเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (วันที่ 8 มีนาคม) เรามาดูกันว่า ที่ผ่านมาทิศทางการเติบโตด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในกลุ่มผู้หญิงเป็นอย่างไร


จากสถิติล่าสุดในปี 2022 พบว่า อัตราส่วนของผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือจำนวนบุคลากรด้าน Cybersecurity ทั่วโลก มีผู้หญิงกว่า 25% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อปี 2013 ถึง 15% ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนบุคลากรด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพียง 10% และมีการคาดการณ์ว่า ในอีก 8 ปีข้างหน้า จะมีจำนวนบุคลากรที่เป็นผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้นอีก 35%


โดยสาเหตุที่จำนวนบุคลากรด้าน Cybersecurity ที่เป็นผู้หญิงยังคงมีจำนวนน้อยนั้น นักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอย่าง Charlie Osborne ได้ให้ความเห็นว่า ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการเลือกปฏิบัติขององค์กร การขาดความตระหนักรู้ และขาดการส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับงานในสายนี้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงเองก็มีทักษะการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมไปถึงทักษะทางเทคโนโลยีไม่ต่างจากผู้ชายเลยแม้แต่น้อย


อย่างไรก็ตามองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกก็ไม่ได้เพิกเฉยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และได้มีการออกแคมเปญเพื่อรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียม และสนับสนุนให้ผู้หญิงที่สนใจในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของวงการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ต่อไปในอนาคต เช่นที่บริษัท Microsoft เคยมีการจัดงาน women@cybersecurity ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อผู้หญิงที่มีความสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะ หรือจะเป็นการจัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง และอื่น ๆ อีกมากมาย นับว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ผู้หญิงที่มีความสนใจ และมีความสามารถได้มีโอกาสในสายงานนี้มากขึ้น


ขณะที่ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดงานสัมมนา และการจัดการแข่งขันต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสผู้หญิงได้เข้าร่วมมากขึ้น ทำให้เราได้เห็นว่าเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องที่จำกัดอยู่ในแค่กลุ่มผู้ชายเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มผู้หญิงที่มีความสามารถในด้านนี้สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สำคัญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ขององค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ด้วยเช่นกัน


จากสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าทิศทางในปี 2023 จะยังคงเป็นอีกปีที่จะมีการเติบโตของผู้หญิงในวงการ Cybersecurity อีกทั้งเมื่อมีการรณรงค์เรื่องการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้คนสามารถตระหนักได้ว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ได้เติบโต เพื่อเป็นกำลังสำคัญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของไทยต่อไปในอนาคตขอบคุณข้อมูลจาก
Comments


โพสต์: Blog2 Post
bottom of page