top of page
  • รูปภาพนักเขียนJitanon Maneekhwan

UDONCOP แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ พื้นที่ UDON SAFETY ZONE 4.0


UDON SAFETY ZONE 4.0 เป็นนวัตกรรมเพื่อป้องกันอาชญากรรมนำร่องในย่านเศรษฐกิจเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามเป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว

นับตั้งแต่เริ่มโครงการ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันรับมืออาชญากรรม รวมถึงวางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมีการติดตั้งกล้อง CCTV ที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถ เพื่อเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูลรถที่น่าสงสัย หรือรถที่ถูกโจรกรรมได้ รวมถึงค้นหาวัตถุตามเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นค้นหาผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย ผู้ก่อเหตุ หรือแม้แต่ลักษณะของรถยนต์ เป็นต้น มีตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS ตามจุดเสี่ยง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะตามทางแยก บริหารจัดการจุดตรวจและการแจ้งเหตุ เชื่อมต่อระบบผ่านแพลตฟอร์ม UDONCOP รวมถึงมีการจัดประชุมเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติ ระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง


ทั้งนี้ UDONCOP คือ แพลตฟอร์มที่ทีม Security Pitch ตั้งใจพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ โดยรวมฟังก์ชันการให้บริการการป้องกันภัยอาชญากรรมรอบด้าน ตอบโจทย์ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน ดังนี้

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

- มีการวิเคราะห์ และแสดงผลสถิติ หรือข้อมูลการแจ้งเหตุ มีตัวช่วยวิเคราะห์ และแสดงปริมาณการเกิดเหตุในรูปแบบแผนที่ความร้อน แสดงรูปแบบการเกิดเหตุ ทั้งในส่วนของวันที่และช่วงเวลา

- ดูข้อมูลจากกล้องบนแผนที่ได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถป้อนคำค้นหา เพื่อดึงข้อมูลแสดงในระบบได้ทันที

- แสดงตำแหน่งที่ตั้งตู้จุดตรวจ โดยสามารถดูภาพบันทึกย้อนหลัง พร้อมประวัติการเข้าตรวจตู้ของเจ้าหน้าที่ รวมถีงรองรับการแจ้งเหตุแบบ VDO CALL ได้

- สามารถค้นหาข้อมูล หรือกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ โดยป้อนคำสำคัญเพื่อเชื่อมโยงสู่เบาะแสในการสืบสวน มี AI Chatbot ตอบคำถามประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบการส่งเตือนไปยังประชาชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกการเข้าตรวจจุดตรวจได้จากโมบายแอปฯ แสดงตำแหน่งสายตรวจบนแผนที่แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลอาชญากรรมมาใช้ เพื่อจัดรูปแบบการตรวจแบบเชิงรุกได้

- บริหารจัดการการแจ้งเหตุ โดยรวบรวมการแจ้งเหตุจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งกรณีการแจ้งความ-แจ้งเบาะแส ที่สถานีตำรวจ และทางช่องทางออนไลน์

สำหรับประชาชน

- เข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้ จากหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

- จองคิวออนไลน์ เพื่อเข้าใช้บริการที่สถานีตำรวจ

- แจ้งความ แจ้งเบาะแสทางออนไลน์

- ติดตามความคืบหน้าการแจ้งเหตุ

- เช็กตำแหน่งจุดตรวจใกล้พื้นที่

- รับข้อมูลการแจ้งเตือน กรณีเกิดเหตุอย่างทันท่วงที

สำหรับ UDON SAFETY ZONE 4.0 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ Smart City เมืองอัจฉริยะ

ดู 158 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2 Post
bottom of page