top of page
  • รูปภาพนักเขียนJitanon Maneekhwan

SMS ฉุกเฉิน เตือนไว้กันภัยไว้ก่อน

#SecurityUpdates | SMS ฉุกเฉิน มาตรการระวังภัยเพื่อประชาชน

การเฝ้าระวังภัยพิบัติ ถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชนเองที่ต้องร่วมกันเตรียมพร้อมอย่างสม่ำเสมอ เพราะความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันจึงมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยพิบัติ หนึ่งในนั้นคือ แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ที่เริ่มมีการใช้งานอย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล่าสุดกลายเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้ง เมื่อมีคนได้รับ SMS แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการเฝ้าระวังพายุโนรูที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย

หลายคนอาจรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้แม้จะมีฝนตก หรือเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงการส่งข้อความเตือนในรูปแบบนี้มากนัก สำหรับความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และเครือข่ายโทรศัพท์นั้นเกิดขึ้นมากว่า 3 ปีแล้ว ที่ผ่านมามีการใช้งาน ส่งข้อความแจ้งเตือนแก่ประชาชนมาแล้ว 4 ครั้ง ทั้งหมดล้วนเป็นการแจ้งเตือนพายุขนาดใหญ่ อาทิ พายุโซเดล พายุโมลาเบ พายุเตี้ยนหมู่ และล่าสุดคือ พายุโนรู


การส่งข้อความแจ้งเตือนภัยพิบัติ เป็นวิธีปฏิบัติพื้นฐานของหน่วยงานที่ดูแลด้านภัยพิบัติ ใช้เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังตัว มีการใช้งานในหลายประเทศ เช่นที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ คือการส่งข้อความแจ้งเตือนในกรณีแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น การแจ้งเตือนภัยพิบัติในประเทศเกาหลีใต้ หรือ การแจ้งเตือนไฟป่าในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศในอีกหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย ยุโรป รวมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการใช้งานอย่างจริงจัง เทคโนโลยีการแจ้งเตือนภัยนี้ นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย


นอกจากระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติทาง SMS ที่หน่วยงานภาครัฐนำมาใช้แล้ว ก่อนหน้านี้ Facebook ก็ได้มีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนกรณีที่ผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีเหตุการณ์ที่อันตรายเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงที ไม่เพียงเท่านั้น ล่าสุดอุปกรณ์ของ Apple ยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนภัย SOS หรือส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานฉุกเฉิน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วอีกด้วย


นับเป็นความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยนอกเหนือจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่พัฒนาระบบแจ้งเตือนขึ้นมา เพื่อแจ้งข่าวสารการเตือนภัยต่าง ๆ ถึงประชาชน

ที่มา : Thai PBS, springnews

#SMS #กรมอุตุนิยมวิทยา #Facebook #ระวังภัย #Seciritypitch

ดู 142 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


โพสต์: Blog2 Post
bottom of page