top of page
  • รูปภาพนักเขียนSarunya Chaiduangsri

Security Pitch ปักธงด้าน Converged Security ในงาน Thailand Smart City Expo 2023


Converged Security

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม กับ งาน Thailand Smart City Expo 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 4 ชั้น G ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ อย่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีความสนใจในประเด็น การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด ASEAN Convergence อันมาจากการเล็งเห็นว่าในปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังมีการขยายตัวทั้งในภาคเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็วจนทำให้ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ต้องนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะมาใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการบ้านเมือง และนำพาประเทศไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ


ในพิธีเปิดงาน Thailand Smart City Expo ปีนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นเกียรติร่วมเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ โดย รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า Smart City เป็นหัวใจของอนาคตประเทศ เพราะในอนาคตเมืองจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ หากเมืองกลายเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ โดยการเป็นเมืองอัจฉริยะนั้นไม่ควรอัจฉริยะเกินไป แต่ควรเป็นเมืองอัจฉริยะที่พอเหมาะ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จาก 3 หัวใจสำคัญ ได้แก่ ความต้องการของประชาชน (People Desirable), การที่ธุรกิจต้องสามารถดำเนินการได้ (Business Viable) และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นไปได้ในเชิงเทคนิค (Technology Feasible) ขณะที่การจะเป็นเมืองอัจฉริยะที่พอเหมาะจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ สร้างความยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของคนได้


ด้าน คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งอยู่บนทำเลทอง แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้นำเอานโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ มาแตกย่อยออกเป็น 3 นโยบายหลักที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างข้อได้เปรียบของประเทศไทยในการก้าวสู่ความเป็น Smart City, การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของฐานข้อมูลต่าง ๆ, การพัฒนาคน เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็น Smart City อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละนโยบายนั้นจะไม่สามารถเป็นจริงได้หากไม่มีการพัฒนานโยบายอื่น ๆ ควบคู่กันไป และในขณะเดียวกัน กระทรวงดิจิทัลฯ ก็ได้มีการทำงานร่วมกับ BOI เพื่อวางมาตรการในการกระตุ้นให้ธุรกิจลงทุนในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับนักลงทุนในเมืองอัจฉริยะ และการสนับสนุนให้นักลงทุนซื้อสินค้า หรือบริการจากบัญชีบริการดิจิทัลที่ลงทะเบียนกับ DEPA ส่วนในเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ใหม่ ๆ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศก้าวไปสู่การเป็น Smart City อย่างแท้จริง


นอกจากนี้ คุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พูดถึง Smart City ว่า ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับ Smart City เพื่อพัฒนาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ความยั่งยืนก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกประเทศจะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต และในประเทศไทยความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะก็ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะช่วยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้


ทั้งนี้คุณภูมิธรรม ยังได้เปิดเผยอีกว่า ในขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำคือการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะลำพังเพียงภาครัฐคงไม่สามารถทำได้ แต่ต้องใช้พลังของภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยจึงจะสามารถทำได้สำเร็จ และในอนาคตรัฐบาลก็มีแผนที่จะกำหนดพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็น Smart City ต้นแบบให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป


ส่วนบรรยากาศในปีนี้มีการจัดแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครอบคลุมกว่า 7 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ Smart Energy, Smart Retail & Industry, Smart Domotics, Smart Healthcare, Smart Mobility, Smart Telecom โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่นำเอานวัตกรรมต่าง ๆ มาจัดแสดง และพิเศษสำหรับปีนี้คือ นอกจากจะมีหน่วยงาน และองค์กรของไทยแล้ว ยังมีบริษัทผู้ผลิตกล้อง และระบบ AI Camera ต่าง ๆ จากประเทศเกาหลี รวมไปถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีจากมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีน รวมไปถึงผู้ผลิตและพัฒนากล้อง เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนจากสหรัฐอเมริกา อีกทั้งในงานครั้งนี้ยังมีผู้สนับสนุนใหญ่อย่าง AIS และ HUAWEI มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะด้วย


และสำหรับงาน Thailand Smart City Expo 2023 Security Pitch ได้นำเอานวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้แนวคิดการหลอมรวมนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Converged Security ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต (Converged Security Innovation) มาจัดแสดงด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงบริษัททั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก โดยที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ คือ นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ที่สามารถหลอมรวมเข้ากับมิติด้านความปลอดภัยไซเบอร์ หรือการคุ้มครองข้อมูล ได้อย่างน่าสนใจ

และนี่ถือเป็นจุดสำคัญที่ Security Pitch ได้การปักธงเพื่อก้าวเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมหลอมรวมมิติด้านความปลอดภัย (Converged Security Innovation) ในวงการด้านความปลอดภัยของไทย และแสดงเจตจำนงว่า จะพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองอัจฉริยะ และมีระบบนิเวศความมั่นคงปลอดภัยที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง


สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Security Pitch

Tel. : 081-972-2500

Line : @securitypitch

Email : sales@securitypitch.com

ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2 Post
bottom of page