top of page
  • รูปภาพนักเขียนSarunya Chaiduangsri

Log Management เครื่องมือสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ไร้รอยต่อ


นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเนื้อส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศ องค์กรต่าง ๆ ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการวางแผน หรือสรรหาเครื่องมือที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันด้านความมั่นคงไซเบอร์ให้กับองค์กรมากขึ้น โดยมี Log Management เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบไซเบอร์ขององค์กรที่อยู่ในรูปแบบของ Log File เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือเสริมความแข็งแกร่งของระบบ


Log File คือไฟล์ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกเหตุการณ์จากระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะจัดเก็บข้อมูลแหล่งกำเนิด, ต้นทาง, ปลายทาง, เส้นทาง, เวลา, วันที่, ปริมาณ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดไว้ในไฟล์นามสกุล .log เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ Log File มีไว้เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบไซเบอร์ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดจากโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งจะบันทึกความผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้น นำไปวิเคราะห์เพื่อทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในอนาคตได้


และด้วยความที่ Log File เป็นไฟล์ที่มีข้อมูลมหาศาล จึงทำให้ต้องมีการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้อย่างเหมาะสม เป็นระเบียบ และเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกดูในภายหลัง ดังนั้นระบบการจัดการ Log File หรือ Log Management ที่ดีจึงต้องมีฟังก์ชันใช้งานง่าย และครบครัน ซึ่งปัจจุบันก็มีโซลูชั่นมากมายที่สามารถช่วยบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล Log ให้เลือกใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด


ด้วยเหตุนี้ Security Pitch จึงได้พัฒนาเครื่องมือ CyberFence เพื่อช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร โดยมี Log Management เป็นหนึ่งในโซลูชันที่จะช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ง่ายต่อการเรียกดู สืบค้น หรือนำไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาช่องโหว่ และปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงเท่านั้น CyberFence ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PDPAKit) และความปลอดภัยทางกายภาพ (UniFence) ภายใต้แพลตฟอร์ม OneFence เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยได้สอดคล้องกับกฎหมาย และยังช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปพร้อมกัน ทั้งหมดก็เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง
ดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2 Post
bottom of page