top of page
  • รูปภาพนักเขียนSarunya Chaiduangsri

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างไร ?เมื่อการค้ามนุษย์ยังคงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายร้ายแรง ทั้งในเรื่องของมนุษยธรรม และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามหาแนวทางป้องกันและแก้ไขมากมาย โดยปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งทางภายภาพ และทางไซเบอร์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้จริงหรือ ?


หลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีสถิติที่พบว่า ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์มีอัตราที่สูงขึ้นจนน่าตกใจ โดยในปี พ.ศ. 2560 - 2564 มีสถิติการรับแจ้งคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยกว่า 1 แสนคดี ขณะที่ในเดือนมกราคม 2566 มีสถิติการรับแจ้งคดีการค้ามนุษย์ถึง 47 คดี สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการค้ามนุษย์ยังคงเป็นอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติ และถึงแม้ว่าจะมีมาตรการที่ช่วยป้องกันแล้วก็ยังไม่สามารถลดอัตราการเกิดเหตุได้ดีพอ โดยสาเหตุที่ทำให้อัตราคดีค้ามนุษย์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย และมาตรการด้านการสืบสวนสอบสวนยังไม่รัดกุมมากพอ อีกส่วนเกิดจากการที่เหล่าอาชญากรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อหลอกลวง และก่ออาชญากรรมกันมากขึ้น นี่จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า หากจะปราบปรามการค้ามนุษย์ได้จริง อาจใช้เพียงความสามารถของมนุษย์ไม่ได้


ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงเริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อช่วยจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างเช่น การไต่สวนคดีผ่านทาง Video Conference ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้เหยื่อ รวมทั้งพยานที่มีความสำคัญต่อคดี รู้สึกปลอดภัย ช่วยลดการเผชิญหน้าระหว่างเหยื่อ และผู้ต้องหา ขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ก็สามารถนำเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยมาเชื่อมต่อระบบ ให้สามารถเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ข้อมูลดิจิทัล หรือข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับมาใช้เพื่อการวิเคราะห์แผนการป้องกัน หรือเพื่อสืบสวนหาผู้บงการ อาชญกรตัวจริงได้


นอกจากนี้ที่ผ่านมายังการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหยื่อ หรือผู้รอดชีวิต ให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ โดยหากมองย้อนกลับไปที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคดีค้ามนุษย์ จะเห็นว่าเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงในเรื่องของการแก้ปัญหา แต่ยังสามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับทักษะของเจ้าหน้าที่ รวมถึงช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทว่าหากจะลดปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่าง ๆ ควรต้องปรับมุมมอง ร่วมบรูณาการ รวมถึงปรับตัวให้ทันท่วงที ด้วยเพราะในทุกวินาทีที่ผ่านไปยังคงมีเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์เกิดขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก


aseanact.org

coj.go.th

nso.go.thดู 112 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2 Post
bottom of page