top of page
  • รูปภาพนักเขียนJitanon Maneekhwan

พบการโจมตี ขโมยข้อมูล ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในไทย


#SecurityUpdate | DESORDEN บุกโจมตีธุรกิจใหญ่ในไทย ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล ปล่อยขายในตลาดมืด


เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 DataBreches.net ออกรายงานการโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮ็กเกอร์ DESORDEN ซึ่งโจมตีธุรกิจโรงภาพยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยรายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา พบการโจมตีโดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ DESORDEN ได้ทำการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ อาทิ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการเงิน ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลลูกค้าสมาชิกหลายแสนคน อันประกอบไปด้วย หมายเลขประจำตัวสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล ชื่อผู้ใช้ และวันเกิด นอกจากนี้รายงานยังระบุว่า DESORDEN ได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปปล่อยขายในตลาดมืด

ล่าสุด DataBreches.net ได้ทำการติดต่อไปยังบริษัทดังกล่าว เพื่อสอบถามถึงความเป็นจริงของการโจมตีครั้งนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใด


ที่มา : DataBreches.net

#ข้อมูลส่วนบุคคล #DESORDEN #Hacker #Securitypitchดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2 Post
bottom of page