top of page
  • รูปภาพนักเขียนSarunya Chaiduangsri

สีเขียว สีแห่งความปลอดภัย

#SecurityUpdate | สีเขียว สีแห่งความปลอดภัยเพราะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าของกิจการต้องตระหนักร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงความปลอดภัย และหนึ่งในองค์ประกอบ คือการใช้สี หรือสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นวิธีแบบสากลที่ใช้เพื่อช่วยสื่อความหมาย และสร้างความรู้สึก แต่จะมีสีอะไรที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ผู้ที่พบเห็น วันนี้ Security Pitch มีความรู้ดี ๆ มาฝาก


โดยทั่วไปสีที่แสดงถึงความปลอดภัย จะเป็นสีที่อยู่ในโทนเย็น โดยสีที่สื่อถึงความปลอดภัยทางด้านกายภาพ คือ สีเขียว โดยเว็บไซต์ Creative Safety Supply ระบุไว้ว่า สีเขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย และแสดงถึงสภาวะโดยรอบที่ปลอดภัย เห็นได้จากที่มักถูกใช้สำหรับป้ายปฐมพยาบาล ป้ายทางออก ป้ายทางหนีไฟ หรือ แสดงถึงที่ตั้งของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย


ทว่าสีเขียวก็ไม่ใช่สีเดียวที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อสื่อความหมายถึงความปลอดภัย เพราะยังมีการนำสีน้ำเงิน มาใช้เพื่อสื่อความหมายถึงความรู้สึกที่ปลอดภัย และมั่นคง เนื่องจากสีน้ำเงินมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ อีกทั้ง ปัจจุบันในวงการเทคโนโลยี สีน้ำเงินยังเป็นสีที่แสดงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) อีกด้วย


ส่วนสีอื่น ๆ ที่มักจะปรากฎให้เห็น มีความหมายดังนี้


🔴สีแดง = หยุด, ห้าม

🟡สีเหลือง = เตือนให้ระวังอันตราย

🟠สีส้ม = เตือนชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์

🟣สีม่วงแดง = เตือนวัสดุกัมมันตภาพรังสี หรือ อุปกรณ์ที่ผลิตรังสี


ได้ทราบแบบนี้แล้ว ต่อไปหากไม่แน่ใจว่าในพื้นที่ที่อยู่นั้นมีอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือไม่ อย่าลืมสังเกต มองหาสีแห่งความปลอดภัยอย่างสีเขียวกันไว้นะครับ


ที่มา : Creative Safety Supply, ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, forbesดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


โพสต์: Blog2 Post
bottom of page