top of page
  • รูปภาพนักเขียนSarunya Chaiduangsri

ประโยชน์ของ Log Management เพื่อการสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้องค์กร


การสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับองค์กร เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร นั่นเป็นเพราะการเมื่อระบบไซเบอร์ขององค์กรมีความมั่นคง และมีความปลอดภัย ก็จะส่งผลให้ข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กรมีความปลอดภัยตามไปด้วย และทำให้ลูกค้า หรือบุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นที่จะมอบข้อมูล หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ไม่ยาก


ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ก็คือ การมีวิธีรับมือต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมีมาตรการป้องกันที่รัดกุม ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่มีเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า Log Management เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรสามารถตรวจสอบ และเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงการนำไปวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้


โดยในบทความก่อนหน้า เราได้พาทุกคนไปรู้จักกับ Log Management กันแล้ว บทความนี้เราจะพาทุกท่านมาทราบถึงประโยชน์ของ Log ที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับองค์กรกัน


Log Management เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของไซเบอร์สามารถตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในองค์กรได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากในแต่ละองค์กรจะมี Log File จำนวนมหาศาล ดังนั้นจึงต้องจะมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ และสามารถเรียกดูได้ง่าย อีกทั้งยังต้องสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไว้ใช้กับการวิเคราะห์หาช่องโหว่ ความเสี่ยง รวมไปถึงการวางมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อีกด้วย


การมีระบบ Log Management ที่ดี จะช่วยลดภาระงานของผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ร่นระยะเวลาในการสืบค้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถนำเวลาที่มีไปใช้กับการแก้ปัญหาและสร้างเกราะป้องกันให้กับระบบไซเบอร์ต่อไป


และเพื่อสร้างสังคมที่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างแท้จริง Security Pitch จึงได้พัฒนา CyberFence เครื่องมือบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร และมี Log Management เป็นหนึ่งในโซลูชันที่จะช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ง่ายต่อการเรียกดู สืบค้น หรือเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาช่องโหว่ และปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ


ไม่เพียงเท่านั้น CyberFence ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PDPAKit) และความปลอดภัยทางกายภาพ (UniFence) ภายใต้แพลตฟอร์ม OneFence เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยได้สอดคล้องกับกฎหมาย และยังช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปพร้อมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง


ดู 46 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2 Post
bottom of page