top of page
  • รูปภาพนักเขียนSecurity Pitch

Auto Cookie Blocking | PDPA KiT by OneFenceพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บคุกกี้

พ.รบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งใน พ.ร.บ. ได้กำหนดให้มีการขอความยินยอมก่อนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเว็บคุกกี้ที่อาจมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ดังนั้นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมคุกกี้ดังกล่าวจะต้องมีการขอความยินยอมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้


PDPA KiT

PDPA KiT เป็นเครื่องมือที่ OneFence สร้างขึ้น เพื่อช่วยในการปฏิบัติตาม พ.รบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขรูปแบบของคุกกี้แบนเนอร์ ปรับปรุงข้อมูลของคุกกี้ รวมถึงดูสถิติของการใช้คุกกี้ และการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตาม พ.รบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


ท่านสามารถใช้งาน PDPA KiT ได้ที่ www.onefence.co


Auto Cookie Blocking

PDPA KiT มีระบบการบล็อคคุกกี้อัตโนมัติ ซึ่งจะบล็อคการทำงานของคุกกี้หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังไม่ให้ความยินยอมหรือปฏิเสธความยินยอมในการใช้คุกกี้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกประเภทคุกกี้ที่ไม่ต้องการให้มีการใช้งานได้


ตัวอย่างการทำงานเป็นไปตามรูปภาพด้านล่างนี้


เมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังเว็บไซต์ จะแสดงคุกกี้แบนเนอร์ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเข้ามาและยังไม่ได้ให้ความยินยอม จะยังไม่มีการใช้งานคุกกี้


เมื่อผู้ใช้งานเลือกที่จะยินยอมการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด จะเห็นว่ามีรายการคุกกี้ที่ใช้งานแสดงขึ้นมา


นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกประเภทคุกกี้ที่จะให้ความยินยอมได้ โดยในภาพตัวอย่างได้เลือกใช้งานเฉพาะคุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Cookies)


ระบบจะเปิดการใช้งานเฉพาะประเภทคุกกี้ที่ให้ความยินยอมเท่านั้น


ท่านสามารถทดสอบระบบการบล็อคคุกกี้อัตโนมัติของ PDPA KiT ได้ที่ https://learn.onefence.co
ดู 724 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2 Post
bottom of page