top of page
  • รูปภาพนักเขียนLieutenant TK

มาตรการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร - การใช้เครื่องมือติดตามเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์

อัปเดตเมื่อ 15 ก.พ. 2564



ในแต่ละวันมีการโพสต์กว่าพันล้านโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเพื่อพบปะ สื่อสาร และเชื่อมต่อถึงกัน ในบางองค์กร บริษัท หรือในอุตสาหกรรมหลายประเภท สามารถทำกำไรได้จากการว่าจ้าง หรือลงทุนในการเฝ้าติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ และยิ่งโลกเติบโตเข้าสู่ด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นดั่งแหล่งข้อมูลที่มีค่า ซึ่งจะช่วยป้องกันความสูญเสียและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ไปจนถึงเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อกับลูกค้า และการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness)


เครื่องมือในการเฝ้าสังเกตติดตามข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์มีใช้มาซักระยะ มีวัตถุประสงค์หลักในการทำการตลาด เช่น การติดตามการพูดถึงแบรนด์ หรือการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรโมชั่น อย่างไรก็ตาม สื่อสังคมออนไลน์มีข้อมูลที่มากกว่าแค่การตลาด มันรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้ คนที่พวกเขาอยู่ด้วย สิ่งที่พวกเขาทำ แผน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ในการตีแผ่ หรือประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ



“จุดเปลี่ยน เมื่อมีการเพิ่มบริบทของตำแหน่งสถานที่”

ปัจจุบันเราสามารถค้นหาข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบจากปริมาณข้อมูลมหาศาล แต่การเกิดขึ้นของเครื่องมือการระบุตำแหน่งผู้โพสต์ (Location-Based) คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง จากเดิมที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันเราสามารถจำกัดวงการค้นหาข้อมูลในบริเวณที่สนใจ หรือเฉพาะเจาะจงได้ จากปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ไม่ต้องมีการเชื่อมโยง เช่น ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสิ่งปลูกสร้างในความครอบครองขององค์กร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูจะตกเป็นเป้าหมายได้มากกว่า


การเข้ามาของบริบทด้านสถานที่ ทำให้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลด้านการข่าวที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัท หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถใช้เพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน พื้นที่ที่สนใจ หรือพื้นที่ที่บริษัทใช้ประโยชน์ ในระยะเวลาเพียงหนึ่งวินาที มีความเป็นไปได้ที่จะค้นหารูปภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุสินค้าที่ถูกขโมยไปจากโรงงานหรือโกดัง ระบุสถานที่ของโกดังที่ถูกโจรกรรม หรือแม้แต่แจ้งเตือน ควบคุมสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ไปจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์นี้ ทำให้เกิดข้อแตกต่างชัดเจนระหว่างการแก้ปัญหาอย่างปัจจุบันทันด่วนกับการใช้เวลาร่วมเดือน และข้อแตกต่างระหว่างความสูญเสียไม่กี่พันดอลลาร์กับความสูญเสียในระดับหลายล้านดอลลาร์


การป้องกันความสูญเสีย (Loss Prevention) เป็นเพียงหนึ่งในหลายความสามารถ หรือศักยภาพของเครื่องมือการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์โดยการระบุตำแหน่ง (Location-Based Social Media) ที่สร้างผลกระทบในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบพื้นที่ ตำแหน่งที่ผู้บริหารกำลังจะเดินทางไป หรือตำแหน่งที่บริษัทกำลังจะเข้าไปลงทุน ยังสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก (Insight) และกำหนดทิศทางของแผนการรับมือที่เหมาะสมได้ "การรู้ว่าโพสต์ไหนที่ออกมาจากตำแหน่งของบริษัทบ้างนั้น สามารถป้องกันการรั่วไหลของทรัพย์สินทางปัญญาและป้องกันการนำข้อมูลที่สำคัญของบริษัทไปเผยแพร่บอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย.."




“เครื่องมือด้านความปลอดภัยชิ้นสำคัญ สำหรับการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์”

เมื่อการติดตามการใช้และข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ถูกคิดค้นขึ้น เครื่องมือนี้จึงได้ถูกพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยสามารถแสดงข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และโพสต์ของพวกเขาได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเติมเต็มบทบาทในการวิเคราะห์และการสืบสวนสอบสวน เพื่อช่วยค้นหา วิเคราะห์ สืบสวน และแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงใช้ในการป้องกันภัยคุกคามที่จะมาถึง และแม้เครื่องมือตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการระบุตำแหน่ง จะช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยเข้าถึงข้อมูลบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ได้ แต่ยังไม่พัฒนาถึงขั้นเข้าใจเหตุผล ว่า “ทำไม” หรือเข้าใจ “ความรู้สึก” ของคนหรือเหตุการณ์นั้น ๆ รวมถึงไม่สามารถแสดงภาพความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้น ๆ หรือความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้แต่ละคนได้


องค์ความรู้นี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือในอุตสาหกรรมพลังงาน ยกตัวอย่างเช่น : เมื่อมีการดำเนินการวางแผนหรือก่อสร้าง ท่อส่งแก๊สหรือน้ำมันผ่านท้องที่ต่าง ๆ บริษัทสามารถจำกัดวงค้นหาความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ในพื้นที่นั้น ๆ โดยใช้คำเฉพาะเจาะจง (Keywords) เพื่อตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการพูดถึงเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทำให้ง่ายสำหรับวัดความรู้สึกของชุมชน และคนในพื้นที่รอบโครงการในอนาคต ระบุภัยคุกคามหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท นำมาใช้ในการวางแผนหาความเป็นไปได้ที่จะทำลายทรัพย์สินของบริษัท หรือนำไปใช้ในการตัดสินใจในโครงการขั้นสูงต่าง ๆ รวมถึงอาจใช้เพื่อยกเลิกแผนการดำเนินการต่างๆ (ที่ส่อแววเสี่ยง หรือมีความเสี่ยง)


“การตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เกิดขึ้น”

การติดตามและเฝ้าสังเกตข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์อาจดูเหมือนเป็นสิ่งใหม่ในโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลลัพธ์เชิงบวก ไปจนถึงระดับล่างสุดขององค์กร ตั้งแต่การปกป้องผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งต่าง ๆ การป้องกันการสูญเสีย หรือการระบุความรุนแรงในที่ทำงาน นอกจากนั้นยังช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยเข้าใจปัญหา ตอบสนองเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด และสร้างความมั่นใจว่าองค์กรและลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยมากที่สุด


ในอดีตอาจจะมีเฉพาะผู้จัดการฝ่ายการตลาดเท่านั้นที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ ในการตรวจสอบการพูดถึงหรือความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ เพื่อนำมาพัฒนาแผนการตลาดให้ดียิ่งขึ้น แต่ปัจจุบัน ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถของแต่ละบริษัทได้นำเครื่องมือเหล่านี้ ไปลดภาระในการค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่จำเป็น เพื่อปกป้ององค์กรและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เทคโนโลยีการติดตามเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่จึงสามารถช่วยให้องค์กรพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และประเมินความแปรผันทางธรรมชาติของสภาพแวดล้อมในยุคนี้ได้


สรุป

เดิมทีเครื่องมือการติดตามเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ถูกใช้ในการวิเคราะห์การตลาด และประโยชน์ในด้านการสร้างมูลค่าแบรนด์เท่านั้น แต่ปัจจุบันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (Security) และป้องกันความสูญเสีย (Loss Prevention) มากขึ้น ประกอบกับการมาของนวัตกรรม/เทคโนโลยี การตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์โดยการระบุตำแหน่ง (Location Based- Social Media Monitoring) ทำให้การใช้เครื่องมือ เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกอุตสาหกรรมของโลก



บทวิเคราะห์

เครื่องมือการติดตามเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการระบุตำแหน่ง ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยเข้าถึงข้อมูลบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ แต่ยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นที่เข้าใจถึงเหตุผลว่า “ทำไม” หรือ “ความรู้สึก” ของคนหรือเหตุการณ์นั้นๆจึงเกิดขึ้น และไม่สามารถแสดงภาพความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้น ๆ หรือความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้แต่ละคน แนวโน้มการพัฒนาจึงเป็นการสร้าง Machine Learning หรือ AI ที่สามารถเก็บข้อมูล เรียนรู้ วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์, ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หรือการ Training ให้ผู้ใช้เครื่องมือสามารถคาดคะเน (Predict) แนวโน้มหรือแรงจูงใจของผู้ใช้สื่อสังคม หรือการกระทำนั้น ๆ บนพื้นฐานของหลักจิตวิทยา อาชญาวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการลงทุนขององค์กรมากที่สุด


ที่มา: https://www.securitymagazine.com/articles/86902-the-evolution-of-social-media-monitoring-in-corporate-security



ดู 828 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


โพสต์: Blog2 Post
bottom of page